Видео архив

Тук можете да гледате записи на нашите богослужения


"Не от човеци"

Говорител: п-р Христо Генчев
24.02.2018г. 11:00ч.

Божият дух и човешката вола

Божият дух и човешката вола

Говорител: п-р Христо Генчев
23.02.2018г. 18:00ч.

Небесните знамения - Победеният клеветник

Небесните знамения - Победеният клеветник

Говорител: п-р Христо Генчев
18.02.2018г. 17:00ч.

Сблъсъкът на сърцата

Сблъсъкът на сърцата

Говорител: п-р Христо Генчев
16.02.2018г. 18:00ч.

Небесните знамения - Спасено Небе

Небесните знамения - Спасено Небе

Говорител: п-р Христо Генчев
11.02.2018г. 17:00ч.

Почивката на ума

Почивката на ума

Говорител: п-р Христо Генчев
10.02.2018г. 11:00ч.

Осветителя на ума

Осветителя на ума

Говорител: п-р Христо Генчев
09.02.2018г. 18:00ч.

Небесните знамения - Разделено Небе

Небесните знамения - Разделено Небе

Говорител: п-р Христо Генчев
04.02.2018г. 17:00ч.

Свят размисъл

Свят размисъл

Говорител: п-р Христо Генчев
02.02.2018г. 18:00ч.