Църква на адвентистите от седмия ден

Църквата на адвентистите от седмия ден в град Добрич е част от голямото семейство на църквите на адвентистите от седмия ден в България и по света.
Наименованието ЦАСД въплъщава в себе си две библейски доктрини:
Учението за Второто идване на Исус Христос и Божия морален закон, част от който е четвъртата заповед - специалното отношение към съботния ден.


Видео архив

Гледайте записи на любими проповеди и богослужения

Богослужение на живо

Гледайте нашите богослужения на живо

Социални медии

Следете ни в нашия канал в Youtube

Последни предавания


"Не от човеци"

Говорител:п-р Христо Генчев
24.02.2018г. 11:00ч.

Божият дух и човешката вола

Божият дух и човешката вола

Говорител:п-р Христо Генчев
23.02.2018г. 18:00ч.

Небесните знамения - Победеният клеветник

Небесните знамения - Победеният клеветник

Говорител:п-р Христо Генчев
18.02.2018г. 17:00ч.