Видео архив

Тук можете да гледате записи на нашите богослужения


Говорител: п-р Румен Радев
26.08.2017г. 18:00ч.

Говорител: п-р Витан Вълев
26.08.2017г. 11:00ч.

"Кой е Исус за теб"

Говорител: Живко Иванов
19.08.2017г. 18:00ч.

Говорител: Живко Иванов
19.08.2017г. 11:00ч.

Скрити в светостта

Скрити в светостта

Говорител: Стоян Петков
18.08.2017г. 19:00ч.

Докато чакаме

Докато чакаме

Говорител: Емил Гроздев
12.08.2017г. 11:00ч.

Ръката на застъпничестввото

Ръката на застъпничестввото

Говорител: Стоян Петков
11.08.2017г. 18:00ч.

Три универсални урока за мисията

Три универсални урока за мисията

Говорител: Стоян Петков
05.08.2017г. 18:00ч.

Как да служим

Как да служим

Говорител: Стоян Петков
05.08.2017г. 11:00ч.